Om De Gule Vagter

De Gule Vagter ApS er et firma bestående af ca. 120 rutinerede og ansvarsbevidste vagter, der har mange års erfaring.

divider

Alle vagter har gennemgået det obligatoriske vagtkursus, det betyder at vi kan:

 • Samarbejde med andre parter (politi, samaritter, brandvæsen, osv.).
 • Servicere gæsterne (vejlede / vejvise / sørge for at de for en god oplevelse).
 • Være behjælpelig med brandbekæmpelse med forhåndenværende brandmidler.
 • Yde førstehjælp til alle.
 • Handle korrekt ud fra gældende love og regler.

Vi bærer altid letgenkendeligt gult overtøj med tydelig afmærkning VAGT og DE GULE VAGTER, påklædningen kan dog aftales anderledes hvis forholdene kræver det. Tøjets farve, firmanavn og logo er godkendt af rigspolitichefen.

divider

Vi tilbyder godkendte og loyale vagter til enhver lejlighed:

 • Festivaler
 • Diskoteker
 • Koncerter
 • Halballer
 • Gymnasie/Handelsskolefester
 • Firmafester
 • Private fester
 • Bodyguards
 • Personlig beskyttelse

Vi kan også tilbyde konsulent bistand, i forbindelse med ovenstående.